Privacy en cookie beleid + Algemene voorwaarden

Privacy en cookie beleid voor Hapjestraiteur, eigenaar van hapjestraiteur.be

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van hapjestraiteur.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op hapjestraiteur.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Hapjestraiteur en specifiek hapjestraiteur.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is hapjestraiteur@telenet.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

hapjestraiteur.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

hapjestraiteur.be plaatst functionele en analytische cookies bij bezoekers. Dat doen we om de webshop te laten functioneren, informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

 

Algemene Voorwaarden Hapjestraiteur.

Artikel 1 Identiteit van Hapjestraiteur.

Hapjestraiteur,
Eve Verachtert
Wijngaardlaan 6
2960 Brecht
GSM nummer +32479391451
BTW nummer 0534794751
Onderstaande algemene voorwaarden zullen u een precies beeld geven op uw juridische situatie elke keer als u onze website bezoekt en producten bestelt.
Telkens als u de pagina’s van de website betreedt, geeft u aan onderstaande algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Hapjestraiteur en haar klanten in het kader van elke verwerking van bestellingen en betalingen .

Artikel 2 – Producten aangeboden door Hapjestraiteur op de website www.hapjestraiteur.be

De producten en service die aangeboden worden via de site www.hapjestraiteur.be , worden te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen die op de site zijn aangeduid, zijn geldig op de dag van raadpleging van de site of voor de periode die vermeld wordt op de site. De aangeduide prijzen zijn onderworpen aan de vrijstelling van belasting.
De producten op de site worden aangeboden voor zover de voorraad van de leveranciers dit toelaat. Hapjestraiteur stelt alles in het werk om erover te waken dat de producten die u besteld heeft, beschikbaar zijn. Toch kan het gebeuren dat één of meerdere producten niet meer beschikbaar zijn. Hapjestraiteur zal contact met u opnemen om een ander product ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling overeen te komen. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt gevonden, zal Hapjestraiteur het geld van de bestelling van het betreffende product terugstorten op de rekening van de consument.

Artikel 3 – Afsluiting van de overeenkomst met Hapjestraiteur.

Een overeenkomst tussen u en Hapjestraiteur is afgesloten van zodra uw bestelling via www.hapjestraiteur.be is ontvangen, dus zowel in geval van online betaling , facturatie als in geval van cash betaling bij afhaling in de zaak of levering bij u. De klanten zijn dus het bedrag verschuldigd van de producten die zij hebben besteld.

Artikel 4 - Beëindiging van de overeenkomst (bestelling)

De bestelling kan op elk moment, doch niet met terugwerkende kracht in geval van reeds plaatsgevonden leveringen, kosteloos door de klant worden ontbonden binnen de hierna vermelde voorwaarden. De ontbinding is enkel geldig indien ze op dezelfde dag van bestelling door de klant per e-mail wordt aangevraagd via het e-mailadres hapjestraiteur@telenet.be .
De ontbinding gaat pas in wanneer de bestelling bij de betreffende leverancier nog niet is gestart en hiervan een bevestiging is ontvangen van de betreffende zaak. Hapjestraiteur zal met u communiceren en In het geval van een succesvolle stopzetting van de bestelling, kan de eventuele betaling via een verzoek tot terugstorting van het geld worden aangevraagd via hapjestraiteur@telenet.be .

Artikel 5 - Levering en herroepingsrecht.

De producten worden geleverd op het adres dat in uw persoonlijke gegevens op de website en specifiek in de betreffende bestelling is aangegeven als leveringsadres.
Hapjestraiteur stelt alles in het werk om te garanderen dat zijn klanten de bestelde producten op de afgesproken datum en uur ontvangen. Hapjestraiteur kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.
In dit geval zal Hapjestraiteur contact opnemen met de klant om de vertraging te melden.
Door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Vanaf dat moment bent u als klant zelf verantwoordelijk voor de opslag en bewaring van de goederen bij een maximumtemperatuur van 4 graden celsius en dit voor maximum 24 uur.
Klachten dienen ons schriftelijk toe te komen binnen de 3 uur na levering van de goederen.
Er geld geen herroepingsrecht op te bederven voeding.

Artikel 6 – Betaling

Afhankelijk van uw keuze bij het plaatsen van de bestelling, kunnen de aangerekende bedragen betaald worden met cash bij levering of afhaling of online betalingen via facturatie voor de levering of afhaling.
Indien de betaling niet is gebeurd op de afgesproken datum zoals vermeld op de proforma behoudt Hapjestraiteur zich het recht voor om de bestelling onmiddellijk te annuleren, zonder vooropzeg en met onmiddellijke ingang.
In uitzonderlijke gevallen en in overleg kan de betaling gebeuren na levering, dit geldt enkel voor klanten met geldig BTW nummer. Meegeleverde en geldende factuurvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden. Alle kosten gebonden aan de inning van onbetaalde facturen worden volledig aan de klant aangerekend.

Artikel 7 - Toegepaste wet en bevoegde rechtspraak

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 8 – Bescherming van de persoonsgegevens

Hapjestraiteur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
U kan ten alle tijden uw gegevens corrigeren, opvragen of laten schrappen door contact met ons opnemen.
Hapjestraiteur zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Copyright hapjestraiteur © 2020 Alle rechten voorbehouden.