Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Traiteur Schoten

hapjestraiteur , Uw traiteur voor schoten en omstreken...

traiteur schoten

Contacteer ons

 


 

 

gemeente schoten

beeldbankschoten.be

hello!schoten

nieuws uit schoten

Schoten,

 is een gemeente in de provincie Antwerpen. De gemeente telt  33.000 inwoners. Schoten is een groene gemeente (30% van de gemeente bestaat uit bosgebied), op gemiddeld 10 km van het centrum van de stad Antwerpen.Schoten behoort tot het kanton Kapellen en tot het tiende gerechtelijk kanton Antwerpen.

Schoten vertoont in de loop van de geschiedenis voortdurend een dubbel gezicht. In verschillende opzichten ligt de gemeente op een breuklijn, in de eerste plaats op geografisch vlak. Het noord-oostelijk gelegen gedeelte van de gemeente is hoger gelegen en heeft een zanderigere bodem dan het westelijke gebied tegen Merksem dat een meer lemige grond bevat. Lange tijd bestond Schoten dan ook uit hei en bos aan de ene kant en landbouwgrond aan de andere kant.

Dezelfde opsplitsing geldt verder ook voor het politieke verleden. Schoten zou gekerstend zijn door de heilige Ursmarus, abt van de abdij van Lobbes. Deze abdij had bezittingen te Schoten. Reeds in de 12e eeuw ontstond een werelds Schoten onder de bevoegdheid van de heren van Breda (de vlaggen van Schoten en Breda zijn identiek), later ook die van Bergen-op-Zoom, en een kerkelijk Schoten dat ressorteerde onder de gekende abdij van Villers. De groeiende machtspositie van de  Brabantse steden, in het bijzonder Antwerpen, verlegde vanaf het begin van de 16e eeuw de invloedssfeer naar het zuiden. Schoten, eeuwenlang één geheel met Merksem en Sint-Job-in-'t-Goor, werd toentertijd gesplitst van Merksem. Doordat de heren van Schoten, afkomstig uit de rijke Antwerpse koopliedenstad en  voorname burgers, hier een tweede residentie betrokken, zou de Scheldestad haar dominante aanwezigheid bevestigen. De kastelen markeerden deze  differentiatie ten opzichte van de in doorsnee eenvoudige boerderijen. Nochtans zou Schoten dichter aansluiten bij de grootstad. Haar oorspronkelijk Kempens karakter en haar perifere ligging ten opzichte van de grote invalswegen hebben de plaats daar lange tijd voor behoed. Tot midden 19de eeuw lag het dorp er kstil en onberoerd bij met een bevolking die de duizend  juist oversteeg.

De komst van de machines bracht in de tweede helft van de 19de eeuw fabrieken in wijk  Deuzeld langs de grens met Merksem en naast het Albertkanaal. De gemeente bewoog toen op twee snelheden: enerzijds de industrialisering met haar fabrieken, anderzijds het overleven van een stuk feodaliteit. Zelfs na 1945 was 1/3 van het gemeentelijk grondgebied in handen van ongeveer tien grootgrondbezitters. Eind 19de eeuw zou de nieuwe burgerij, afkomstig uit de stad,  villa's bouwen. Koningshof en Schotenhof zijn daar vandaag  getuigen van.   Het specifieke karakter van deze gemeente ligt in de brugfunctie tussen Antwerpen en de Kempen, tussen stad en platteland. Dit verklaart haar statuut van zelfstandige gemeente, haar woonkwaliteit gegroeid uit de onderscheiden gehuchten, die geleidelijk rond de dorpskern geïntegreerd werden, haar groene zones, die haar maken tot  levende long voor de grootstedelijke agglomeratie.